Terminy egzaminów telc 2017

Poziom
wg CEF
Egzamin
telc
Styczeń
2018
Wrzesień 2017 Listopad 2017
A1, A2,
B1, B2,
C1, C2,
Dual Levels
Deutsch English Español
Français Italiano Russian
Polski
26.01.2018 29.09.2017 24.11.2017
Wpłaty i rejestracja do: 19.12.2017 22.08.2017 20.10.2017

Istnieje możliwość zorganizowania ww. egzaminów w innych terminach lub dodatkowych sesjach egzaminacyjnych. Informacje uzyskać można w biurze telc Centrum.

ZASADY REJESTRACJI i PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU telc

 • Zapisy na egzamin prowadzone są przez cały rok zgodnie z podanymi terminami egzaminów.
 • Rejestracji na egzamin można dokonać osobiście lub drogą mailową.
 • Aby zarejestrować się na egzamin telc należny wnieść odpowiednią opłatę egzaminacyjną podając imię i nazwisko osoby zdającej oraz pełną nazwę egzaminu.
 • Płatności za egzamin należy dokonać na numer konta: PeKaO S.A. II O/RZESZÓW 86124026141111000039633628
 • Do końca wyznaczonego terminu rejestracji, należy dostarczyć potwierdzenie dokonanego przelewu osobiście do biura telc Centrum Rzeszów lub przesłać drogą mailową na adres: telc@wsiz.rzeszow.pl podając w treści maila numer telefonu kontaktowego.
 • Samo dokonanie wpłaty na konto nie oznacza rejestracji na egzamin.
 • Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny, z jednej osoby na drugą, z terminu na termin.
 • Po dokonaniu wpłaty i rejestracji nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
 • Informacje o wynikach można uzyskać 6 tygodni po egzaminie w biurze telc Centrum.
 • Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin telc 15 min. przed podaną godziną rozpoczęcia egzaminu.
 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 • Na egzamin należy obowiązkowo zabrać miękki ołówek, zastrugiwaczkę oraz gumkę do mazania.