Poziom
wg CEF
Egzamin
telc
Styczeń
2019
Maj
2019
Wrzesień
2019
A1, A2,
B1, B2,
C1, C2,
Dual Levels
Deutsch English
Español Français
Italiano Russian
Polski
25.01.2019 24.05.2019 20.09.2019
Wpłaty i rejestracja do: 14.12.2018 15.04.2019 16.08.2019

Istnieje możliwość zorganizowania ww. egzaminów w innych terminach lub dodatkowych sesjach egzaminacyjnych. Informacje uzyskać można w biurze telc Centrum.

ZASADY REJESTRACJI i PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU telc

 • Zapisy na egzamin prowadzone są przez cały rok zgodnie z podanymi terminami egzaminów.
 • Rejestracji na egzamin można dokonać osobiście lub drogą mailową.
 • Aby zarejestrować się na egzamin telc należny wnieść odpowiednią opłatę egzaminacyjną podając imię i nazwisko osoby* zdającej oraz pełną nazwę egzaminu. Przesłanie danych osobowych niezbędnych do rejestracji na egzamin międzynarodowy The European Languages Certficates- telc jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.
 • Płatności za egzamin należy dokonać na numer konta: PeKaO S.A. II O/RZESZÓW 86124026141111000039633628
 • Do końca wyznaczonego terminu rejestracji, należy dostarczyć potwierdzenie dokonanego przelewu osobiście do biura telc Centrum Rzeszów lub przesłać drogą mailową na adres: telc@wsiz.rzeszow.pl podając w treści maila numer telefonu kontaktowego.
 • Samo dokonanie wpłaty na konto nie oznacza rejestracji na egzamin.
 • Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny, z jednej osoby na drugą, z terminu na termin.
 • Po dokonaniu wpłaty i rejestracji nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
 • Informacje o wynikach można uzyskać 6 tygodni po egzaminie w biurze telc Centrum.
 • Istnieje możliwość wysyłki certyfikatu telc pod wskazany adres za dodatkową opłatą – dokument zostanie wysłany kurierem.
 • Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin telc 15 min. przed podaną godziną rozpoczęcia egzaminu.
 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 • Na egzamin należy obowiązkowo zabrać miękki ołówek, zastrugiwaczkę oraz gumkę do mazania.

 

*RODO – obowiązek informacyjny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów (dalej „WSIiZ”).
 • We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: iod@wsiz.rzeszow.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji na egzamin międzynarodowy telc na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom współpracującym z telc gGmbH Frakfurt am Main, Bleichstraße 1, 60313 Frakfurt am Main, Germany.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od daty egzaminu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, moich danych osobowych w celu rejestracji na egzamin międzynarodowy The European Language Certificates- telc
Zgoda na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji o organizacji egzaminu przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów.