Poziom
wg CEF
Egzamin
telc
Styczeń
2018
Maj
2018
Wrzesień
2018
A1, A2,
B1, B2,
C1, C2,
Dual Levels
Deutsch English
Español Français
Italiano Russian
Polski
26.01.2018 25.05.2018 21.09.2018
Wpłaty i rejestracja do: 19.12.2017 20.04.2018 19.08.2018

Istnieje możliwość zorganizowania ww. egzaminów w innych terminach lub dodatkowych sesjach egzaminacyjnych. Informacje uzyskać można w biurze telc Centrum.

ZASADY REJESTRACJI i PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU telc

 • Zapisy na egzamin prowadzone są przez cały rok zgodnie z podanymi terminami egzaminów.
 • Rejestracji na egzamin można dokonać osobiście lub drogą mailową.
 • Aby zarejestrować się na egzamin telc należny wnieść odpowiednią opłatę egzaminacyjną podając imię i nazwisko osoby zdającej oraz pełną nazwę egzaminu.
 • Płatności za egzamin należy dokonać na numer konta: PeKaO S.A. II O/RZESZÓW 86124026141111000039633628
 • Do końca wyznaczonego terminu rejestracji, należy dostarczyć potwierdzenie dokonanego przelewu osobiście do biura telc Centrum Rzeszów lub przesłać drogą mailową na adres: telc@wsiz.rzeszow.pl podając w treści maila numer telefonu kontaktowego.
 • Samo dokonanie wpłaty na konto nie oznacza rejestracji na egzamin.
 • Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny, z jednej osoby na drugą, z terminu na termin.
 • Po dokonaniu wpłaty i rejestracji nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
 • Informacje o wynikach można uzyskać 6 tygodni po egzaminie w biurze telc Centrum.
 • Istnieje możliwość wysyłki certyfikatu telc pod wskazany adres za dodatkową opłatą – dokument zostanie wysłany kurierem.
 • Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin telc 15 min. przed podaną godziną rozpoczęcia egzaminu.
 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 • Na egzamin należy obowiązkowo zabrać miękki ołówek, zastrugiwaczkę oraz gumkę do mazania.