Wachlarz egzaminów The European Languge Certificates – telc stale poszerza się wraz ze zmieniającym się dynamicznie rynkiem usług edukacyjnych i rynkiem pracy. Dlatego też telc gGmbH Frankfurt posiada w swej ofercie kolejne nowe produkty. Podręczniki do nauki języka rosyjskiego, przystosowane do samodzielnej nauki jak również do wykorzystania na zajęciach grupowych.

Dostępne są za pośrednictwem strony internetowej bezpłatnie do pobrania pod linkami:

dla egzaminu telc A1/A2 Russian
https://www.telc.net/fileadmin/user_upload/russisch_handbuch_a1_a2.pdf?fbclid=IwAR0yShr3laWK6t_vqaZCTVFyAUXoUpuvT7bbdP8wx2cjXc_3elwGfUkHHOY
dla egzaminu telc B1 Russian
https://www.telc.net/fileadmin/user_upload/telc_russisch_b1_lernzielbeschreibung.pdf?fbclid=IwAR0OE-vhsi4EnGFBoerVLTlLGvH_C5EilDFnFb5b-WO6jhknR-4I_tYsizg
dla egzaminu telc B2 Russian
https://www.telc.net/fileadmin/user_upload/telc_russisch_b2_lernzielbeschreibung.pdf?fbclid=IwAR3hXawsH6Gb4jP-qZt8Rl9m05rSlIcWJJWow1Dp8g96yh5f1unTyEE4-qE