Szanowni Państwo, do 11 lutego trwają zapisy na sesje szkoleniowe dla licencjonowanych egzaminatorów telc.
Warunki uzyskania Licencji Egzaminatora:
* doświadczenie dydaktyczne – minimum 450h przeprowadzonych zajęć.
* znajomość poziomów biegłości językowej wg CEF.
* znajomość formatu danego egzaminu telc.
* znajomość Regulaminu Egzaminacyjnego telc.
* kompetencja w języku docelowym bliska kompetencji rodzimego użytkownika danego języka.
* aktywny udział w szkoleniu dla egzaminatorów.