W dniach 9 i 10 czerwca odbył się w Berlinie 14 Kongres Związku Uniwersytetów Ludowych w Niemczech (skr. niem. DVV). Wydarzenie to, mające miejsce cyklicznie co 5 lat wytycza już od dziesięcioleci główne kierunki kształcenia nie tylko w Niemczech, ale i w Europie.

14 Kongres, jedno z najważniejszych wydarzeń edukacyjnych na europejskim rynku przebiegał tym razem pod hasłem „Cyfrowe współuczestnictwo dla wszystkich”. Uroczystego otwarcia Kongresu dokonał Prezydent Republiki Federalnej Niemiec Joachim Gauck. Gośćmi Kongresu było 1500 uczestniczek i uczestników ze świata nauki, gospodarki i polityki, jak też przedstawiciele organizacji partnerskich DVV w Niemczech i w Europie. Pan Prezydent podkreślał w swoim owacyjnie przyjętym wystąpieniu kluczową w obecnym czasie rolę kształcenia w pokonywaniu nowych zadań w dobie cyfrowej zmiany i stawianych wyzwań.

Zarówno pan Prezydent Joachim Gauck, jak i występująca bezpośrednio po nim pani Minister Szkolnictwa w Niemczech, Prof. Dr. Johanna Wanka poinformowali zebranych o wdrażaniu nowego programu i przedsięwzięciach mających na celu wsparcie integracji nowych emigrantów, uciekinierów z bliskiego wschodu i osób przebywających od niedawna w Niemczech, podkreślając jednocześnie ogromną rolę kształcenia językowego tych osób, bez którego właściwa integracja i ich życie w Niemczech nie jest i w przyszłości nie będzie możliwe.

Jednym z najważniejszych partnerów DVV w kreowaniu nowych tendencji rozwoju i wytyczania innowacyjnych metod kształcenia i ewaluacji osiągnięć uczących się i studentów w obszarze języków obcych jest telc gGmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Nie bez powodu tak istotna była prezencja tak wielu współpracowników telc i osobiste, ogromne  zaangażowanie dyrektora telc gGmbH we Frankfurcie nad Menem, pana Juergena Keichera.

telc był reprezentowany na Kongresie także przez polskich bezpośrednich partnerów telc, Uniwersytet Łódzki oraz Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w osobach panów dyrektorów: Wojciecha Bachlińskiego, Stanisława Hibnera i dr Roman Wisza.

Zapraszamy do obejrzenia video relacji https://www.youtube.com/watch?v=SVG_1prDDRU