Egzaminy językowe

Centrum Egzaminacyjne telc Rzeszów, oferuje przeprowadzenie zewnętrznej wyjazdowej sesji egzaminacyjnej na terenie całego kraju po wcześniejszych ustaleniach. W celu organizacji sesji egzaminacyjnej telc prosimy o kontakt pod adresem: telc@wsiz.edu.pl

Kursy egzaminacyjne

Centrum Egzaminacyjne telc Rzeszów organizuje i przeprowadza profesjonalne kursy przygotowujące do egzaminu telc na wszystkich poziomach biegłości językowej od A1 do C2 (ogólne i specjalistyczne) zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego przyjętym przez Radę Europy (Common European Framework of Reference for Language Learning –CEF).

Kursy Egzaminacyjne skierowane są do osób, które chcą potwierdzić swoją znajomość języka obcego poprzez zdanie międzynarodowego egzaminu językowego The European Language Certificates (telc).
Certyfikaty językowe telc, są oficjalnie uznawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jako zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako dokument zwalniający z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (rozporządzenie MNiSzW z dnia 26 września 2016r.) i w postępowaniu kwalifikacyjnym dla pracowników służb cywilnych (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r) oraz honorowane przez pracodawców jak i uczelnie wyższe w kraju i za granicą. Z dniem 01.08.2017 egzaminy The European Language Certificates – telc zostały wpisane na ministerialną listę kwalifikacji zawodowych nauczycieli jako akredytowane. Tym samym egzaminy z poziomów od B2 do C2 są uznawane w procesie kwalifikacji nauczycieli do wykonywania zawodu, w tym także do nauczania języka obcego.

Oferowane kursy adresowane są do osób pragnących efektywnie komunikować się w języku obcym w codziennych sytuacjach życiowych i zawodowych. Lektorzy prowadzący kurs zwracają uwagę na wszystkie najważniejsze umiejętności językowe: mówienie, czytanie, rozumienie ze słuchu i pisanie. W trakcie kursu słuchacze systematycznie poszerzają zasób słownictwa, znajomość gramatyki, doskonalą wymowę tak, aby ich wypowiedzi stawały się coraz bardziej swobodne, płynne i poprawne.

Oferujemy:

  • test kwalifikacyjny dla uczestnika kursu,
  • testy i egzaminy próbne,
  • pakiet szkoleń dostosowany do potrzeb klienta,
  • dogodne terminy spotkań,
  • materiały dodatkowe,
  • świadectwo ukończenia kursu,
  • kadrę kreatywnych lektorów,
  • dogodny system opłat,
  • przeprowadzenie egzaminu międzynarodowego telc.

Osoby zainteresowane ww. kursem prosimy o kontakt pod adresem telc@wsiz.edu.pl