Terminy szkoleń dla egzaminatorów telc w 2023/2024

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia telc z języka polskiego formularz_zgłoszeniowy_2023
Płatności za szkolenie należy dokonać na numer konta: PeKaO S.A. II O/RZESZÓW 86124026141111000039633628

Rekrutację na szkolenia zaplanowane na 2024 rok rozpoczniemy w styczniu.

*szkolenie odbędzie się w momencie zebrania odpowiedniej ilości osób zainteresowanych na dany język i poziom.

Licencja Język Termin Zgłoszenia do
Szkolenie dla koordynatorów termin do ustalenia 12.09.2023
na szkolenie
z języka polskiego
w 2023
A Angielski* 09.02.2024
Niemiecki* 09.02.2024
Rosyjski* 10.02.2024
Francuski*
Hiszpański*
Włoski*
B Angielski* 10.02.2024
Niemiecki* 10.02.2024
Rosyjski* 11.02.2024
Francuski*
Hiszpański*
Włoski*
C Angielski* 11.02.2024
Niemiecki* 11.02.2024
DUAL Angielski* 16.02.2024
Niemiecki*
Polski 23.09.2023 oraz 09.02.2024

Szkolenia dla koordynatorów i egzaminatorów The European Language Certificates (telc) przeznaczone są dla osób, które współpracują na stałe z Centrami i Ośrodkami egzaminacyjnymi na terenie całej Polski.