CJO_LOGO_TARACZA

Centrum Egzaminacyjne telc w Rzeszowie jest licencjonowaną instytucją partnerską telc gGmbH z siedzibą w Bad Homburg i posiada akredytację na:

  • oferowanie i organizowanie w Polsce egzaminów z języków obcych w ramach systemu telc
  • wydawanie sublicencji telc w Polsce,
  • organizowanie seminariów szkoleniowych dla egzaminatorów dla oferowanych egzaminów telc,
  • oferowanie egzaminów telc do wykorzystania m.in. w projektach UE.

Już dd ponad 24 lat Centrum Egzaminacyjne telcRzeszowie przeprowadza sesje egzaminacyjne nie tylko dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Za pośrednictwem Centrum, egzaminy zdają również kandydaci z ponad 100 uczelni państwowych i niepaństwowych oraz instytucji edukacyjnych z całego kraju. Do tej pory ponad 85 000 osób otrzymało certyfikaty telc w naszym Centrum.

Centrum Egzaminacyjne telc Rzeszów organizuje seminaria szkoleniowe kwalifikujące na egzaminatorów telc z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

Zainteresowanych przystąpieniem do egzaminów telc, uczestnictwem w szkoleniach oraz współpracą w przeprowadzaniu egzaminów zapraszamy do Centrum Egzaminacyjnego telc w Rzeszowie oraz do sieci naszych Centrów i Ośrodków egzaminacyjnych sieci telc Rzeszów.

Egzaminy telcuznawalność certyfikatów

Egzaminy telc są opracowywane i administrowane przez instytucję non profit telc, która jest członkiem ALTE (Association of Language Testers in Europe).

System egzaminacyjny telc został opracowany w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference) Rady Europy.

Jako organizacja non-profit telc gGmbH jest wyłącznym partnerem rządu federalnego Niemiec w zakresie testów językowych, które kończą kursy integracyjne dla imigrantów. Certyfikaty telc są oficjalnie uznawane za dowód znajomości języka np. przy ubieganiu się o obywatelstwo lub pracę także w Austrii i Szwajcarii.

W Europie egzaminy telc są między innymi częścią państwowego systemu szkolnictwa (Węgry, Hiszpania), mają akredytację instytucji rządowych oraz są honorowane przez Izby Handlu i Przemysłu (Niemcy, Francja).

W Polsce egzaminy są uznawane przez:

  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stanowią podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.

Egzaminy obejmują tematykę z dziedzin życia codziennego oraz zawodowego i ukierunkowane są na sprawdzenie umiejętności komunikowania się.

Więcej informacji: