Poziom wg
CEFR
Egzamin
telc
Styczeń
2024
Maj
2024
Wrzesień
2024
A1, A2,
B1, B2,
C1, C2,

Dual Levels

Niemiecki
Angielski

Rosyjski

Polski

19.01.2024 17.05.2024 20.09.2024
Wpłaty i rejestracja do: 17.12.2023 14.04.2024 23.08.2024

ZASADY REJESTRACJI NA EGZAMIN telc

 • Zapisy na egzamin prowadzone są przez cały rok zgodnie z podanymi terminami egzaminów w tabeli powyżej.
 • Rejestracji na egzamin można dokonać drogą mailową.
 • Aby dokonać rejestracji na egzamin telc należny wnieść odpowiednią opłatę egzaminacyjną podając imię i nazwisko osoby zdającej oraz pełną nazwę egzaminu. Przesłanie danych osobowych niezbędnych do rejestracji na egzamin międzynarodowy The European Languages Certficates- telc jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.
 • Płatności za egzamin należy dokonać na numer konta: PeKaO S.A. II O/RZESZÓW 86124026141111000039633628
 • Do końca wyznaczonego terminu rejestracji podanego w tabeli powyżej, należy dostarczyć potwierdzenie dokonanego przelewu osobiście do biura telc Rzeszów lub przesłać drogą mailową na adres: telc@wsiz.edu.pl podając w treści maila numer telefonu kontaktowego.
 • Samo dokonanie wpłaty na konto nie oznacza rejestracji na egzamin.
 • Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny, z jednej osoby na drugą, z terminu na termin.
 • Po dokonaniu wpłaty i rejestracji zgodnie z Regulaminem Egzamiancyjnym telc www.telc.net/agb.html, nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.

ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU telc

 • Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin telc 15 min. przed podaną godziną rozpoczęcia egzaminu.
 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 • Na egzamin należy obowiązkowo zabrać miękki ołówek, zastrugiwaczkę oraz gumkę do mazania.
 • Informacje o wynikach można uzyskać około 6/7 tygodni po egzaminie w biurze telc Centrum.

Istnieje możliwość wysyłki certyfikatu telc na terenie Polski pod wskazany adres za dodatkową opłatą w wysokości 25pln – dokument zostanie wysłany kurierem.
Opłatę za wysyłkę certyfikatu należy dokonać na numer konta: PeKaO S.A. II O/RZESZÓW 86124026141111000039633628 a potwierdzenie płatności przesłać na adres mailowy telc@wsiz.edu.pl podając w treści maila pełny adres odbiorcy oraz numer telefonu kontaktowego.

Wyrażając zgodę na wysyłkę certyfikatu telc kurierem biorą Państwo na siebie odpowiedzialność za ewentualne zaginięcie przesyłki, uszkodzenie itp.

RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów (dalej „WSIiZ”).
 • We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: iod@wsiz.edu.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji na egzamin międzynarodowy telc na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom współpracującym z telc gGmbH Bad Homburg, Basler Straße 7, 61352 Bad Homburg, Germany.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od daty egzaminu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, moich danych osobowych w celu rejestracji na egzamin międzynarodowy The European Language Certificates- telc
Zgoda na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji o organizacji egzaminu przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów.