Warunki uzyskania Licencji Egzaminatora

  • Doświadczenie dydaktyczne – minimum 450h przeprowadzonych zajęć.
  • Znajomość poziomów biegłości językowej wg CEF.
  • Znajomość  formatu danego egzaminu telc.
  • Znajomość Regulaminu Egzaminacyjnego telc.
  • Kompetencja w języku docelowym bliska kompetencji rodzimego użytkownika danego języka.
  • Aktywny udział w szkoleniu dla egzaminatorów.
  • Obcokrajowcy uczący np. języka polskiego na terenie Polski, mogą zostać egzaminatorami telc z języka polskiego, jeśli mają ukończone minimum 3 letnie studia licencjackie w zakresie filologii polskiej albo studia jednolite magisterskie lub posiadają Ministerialny Certyfikat z Języka Polskiego jako Obcego na poziomie minimum C1 i doświadczenie dydaktyczne – minimum 450h przeprowadzonych zajęć.
Licencja Informacje
A
Licencja ważna jest
3 lata
Uczestnicy szkolenia otrzymują licencję egzaminatora A uprawniającą do przeprowadzenia egzaminów telc z poziomów A1 i A2.
B
Licencja ważna jest
3 lata
Uczestnicy szkolenia otrzymują licencję egzaminatora B uprawniającą do przeprowadzania egzaminów telc z poziomów B1 i B2.
C
Licencja ważna jest
3 lata
Uczestnicy szkolenia otrzymują licencję egzaminatora C uprawniającą do przeprowadzania egzaminów telc z poziomu C1 i C2.
Uczestnicy szkolenia powinni posiadać doświadczenie w przeprowadzaniu egzaminów telc na niższych poziomach zaawansowania.
DUAL
Licencja ważna jest
3 lata
Uczestnicy szkolenia otrzymują licencję egzaminatora uprawniającą do przeprowadzania egzaminu telc B1/B2 Polski.
Na każdym ze szkoleń obowiązuje znajomość aktualnego Regulaminu Egzaminacyjnego telc, znajomość formatów egzaminów telc na danym poziomie szkolenia oraz zapoznanie się materiałami szkoleniowymi znajdującymi się w systemie telc Community.

Szkolenia na egzaminatorów organizujemy również w ramach indywidualnych zamówień w Rzeszowie lub Państwa instytucji.