Warunki uzyskania Licencji Egzaminatora

 

  • Doświadczenie dydaktyczne – minimum 450h przeprowadzonych zajęć.
  • Znajomość poziomów biegłości językowej wg CEF.
  • Znajomość  formatu danego egzaminu telc.
  • Znajomość Regulaminu Egzaminacyjnego telc.
  • Kompetencja w języku docelowym bliska kompetencji rodzimego użytkownika danego języka.
  • Aktywny udział w szkoleniu dla egzaminatorów.

Szkolenia na egzaminatorów organizujemy również w ramach indywidualnych zamówień w Rzeszowie lub Państwa instytucji.

Licencja Informacje
A
Licencja ważna jest 3 lata.
Uczestnicy szkolenia otrzymują licencję egzaminatora A upoważniającą do przeprowadzenia egzaminów z poziomów A1 i A2.
B
Licencja ważna jest 3 lata
Uczestnicy szkolenia otrzymują licencję egzaminatora B, upoważniającą do przeprowadzania egzaminów z poziomów B1 i B2.
C
Licencja ważna jest 3 lata
Uczestnicy szkolenia otrzymują licencję egzaminatora C upoważniającą do przeprowadzania egzaminów z poziomu C. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać doświadczenie w przeprowadzaniu egzaminów telc.
DUAL
Licencja ważna jest 3 lata
Szkolenie dwu etapowe.
Uczestnicy szkolenia otrzymują licencję egzaminatora upoważniającą do przeprowadzania egzaminów telc Dual level examinations na dowolnym poziomie egzaminów DUAL. Aby wziąć udział w szkoleniu należy:
ETAP 1: ukończyć moduł szkoleniowy on-line dla egzaminów dual http://www.telc.net/en/teachers/examiner-and-rater-licences/acquiring-a-telc-licence/licenses/english-dual-level.html#t=1
ETAP 2: ukończyć warsztaty szkoleniowe z licencjonowanym trenerem telc.
Na każdym ze szkoleń obowiązuje znajomość aktualnego Regulaminu Egzaminacyjnego telc.