Wszyscy studenci, chcący rozpocząć naukę na uczelni wyższej na terenie Republiki Federalnej Niemiec muszą potwierdzić znajomość języka niemieckiego odpowiednim dokumentem.
W wyniku podjętych inicjatyw i starań przez telc gGmbH Frankfurt egzaminy telc Deutsch C1 Hochschule są oficjalnie uznawane jako dokument potwierdzający znajomość języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym podjęcie studiów na terenie Niemiec. Postanowieniem Rektorów Szkół Wyższych na terenie Niemiec i decyzją Ministra Kultury egzaminy telc Deutsch C1 Hochschule są oficjalnie akredytowane. Według § 8 Ramowego Regulaminu dotyczącego niemieckich egzaminów językowych niezbędnych do studiowania w Niemieckich, Uczelniach Wyższych RO-DT powyższy egzamin certyfikujący jest takim poświadczeniem.
http://telc.net.pl/aktualnosci/telc-deutsch-c1-hochschule/