Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasze wieloletnie starania zakończyły się sukcesem.

Z dniem 01.08.2017 egzaminy The European Languages Certficates -telc zostały wpisane na ministerialną listę kwalifikacji zawodowych nauczycieli jako akredytowane. Tym samym egzaminy z poziomów od B2 do C2 są uznawalne w procesie kwalifikacji nauczycieli do wykonywania zawodu, w tym także do nauczania języka obcego.

Mamy nadzieję, że wejście w życie tego dokumentu rozpocznie kolejny dobry etap aktywności w zakresie propagowania i przeprowadzania egzaminów telc na terenie RP.

Link do rozporządzenia: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017r.