Z przyjemnością i nieukrywaną satysfakcją informujemy, że osiągnęliśmy kolejny ważny krok w obszarze rozpoznawalności i uznawalności egzaminów The European Languages Certficates -telc w Europie. Zgodnie z decyzją „Ofqual”* od 15 października 2018 certyfikaty telc będą odgrywać jeszcze większą rolę na szczeblu międzynarodowym. Jako akredytowane będą uznawane przez uniwersytety na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii jako warunek wstępny potwierdzający znajomość języka angielskiego umożliwiający podjęcie studiów. Taka uznawalność na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej świadczy jednoznacznie o jakości i randze egzaminów telc. Jest to efektem aktywności i starań Centrali telc gGmbH we Frankfurcie nad Menem, ale także wynikiem naszej wspólnej pracy na rzecz rozwoju i propagowania idei egzaminów telc w Europie.

*The Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) is a non-ministerial government department that regulates qualifications, exams and tests in England and, until May 2016, vocational qualifications in Northern Ireland.

Link do informacji: https://www.telc.net/ueber-telc/aktuelles/detail/telc-english-5.html