Podręczniki English Practice Material zostały opracowane przez ekspertów specjalnie dla kursów z języka angielskiego w Volkshochschulen i wydane przez telc gGmbH Frankfurt. Materiały te mogą być użyte z każdym podręcznikiem jaki jest wykorzystywany na kursie języka angielskiego dla odpowiedniego poziomu zaawansowania.

fasolki-4-skills

Grupą docelową są dorośli ze znajomością języka angielskiego na poziomie A2/B1 oraz B1/B2 wg CEFR. Każdy moduł – mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie obejmuje 20 krótkich rozdziałów. Każdy rozdział, a także każdy moduł jest odrębną całością i można z niego korzystać niezależnie od innych. Dzięki temu nauczyciel może dostosowywać materiał do potrzeb uczących się i elastycznie łączyć jego elementy.

English Practice Material to idealny podręcznik do wykorzystania na lekcjach angielskiego, które przygotowują do egzaminów telc English na poziomach A2, B1 i B2 http://www.telc.net/practice#t=1 Podręczniki dostępne są za pośrednictwem sklepu internetowego https://www.telc.net/shop/englisch.html#3