W związku z coraz większym zainteresowaniem młodzieży w wieku szkolnym nauką języka hiszpańskiego jako drugiego lub trzeciego języka nie tylko na regularnych zajęciach w szkole, ale również na dodatkowych pozalekcyjnych w ofercie egzaminów telc GmbH pojawił się nowy produkt egzamin telc Español A1 Escuela.

Egzamin ten ma taki sam format jak każdy inny produkt telc GmbH i składa się z pięciu sprawności językowych.  Treść egzaminu, to program skierowany dla młodzieży szkolnej w wieku od 16 do 18 roku życia. Do egzaminu można przystąpić średnio po 100-150 godzinach nauki języka.

spanisch_a1Przykładowy próby test można pobrać za darmo w linku http://www.telc.net/en/what-telc-offers/spanish/telc-espanol-a1-escuela/practice-material