Nowy wygląd certyfikatów telc od października 2013.

Od sesji egzaminacyjnej 1. października 2013r. certyfikaty telc mają nowy układ graficzny. Szczególny nacisk będzie przy tym kładziony na zabezpieczenie przed fałszerstwem. Ze znakiem wodnym i nadrukowaną datą egzaminu, nowy certyfikat telc spełnia jeszcze wyższe wymagania jakościowe. Faksymilowany podpis Dyrektora telc GmbH drukowany jest w kolorze.

Dla przejrzystości, wszelkie ważne informacje dotyczące egzaminu będą w przyszłości zaznaczane tak na przedniej, jak i na tylnej stronie certyfikatu – stąd arkusz wyników zniknie przy zdanym egzaminie. Liczba punktów osiągnięta w poszczególnych podtestach będzie podana bezpośrednio na samym certyfikacie. Do tego przy egzaminach skalowanych wskazany będzie poziom biegłości językowej wg europejskiej skali CEFR osiągnięty w poszczególnych częściach egzaminu.

Dzięki wspomnianym innowacjom, certyfikaty telc i arkusze wyników będą od dziś jeszcze lepiej zabezpieczone i bardziej przejrzyste!

123