Pojawiły się nowe ciekawe propozycje podręcznikowe przygotowujące do egzaminu telc A2-B1 English Dual do zakupu na shop.telc.net
Classroom Activities English A2-B1 –
http://shop.telc.net/englisch/ubungstest-telc-classroom-activities-a2-b1.html
From A to B – telc English A2-B1 Examination Preparation – http://shop.telc.net/englisch/from-a-to-b-telc-english-a2-b1-examination-preparation.html
telc English A2-B1 Tips for Test Takers –
http://shop.telc.net/englisch/ubungstest-telc-tips-for-test-takers-english-a2-b1.html