Przeprowadzanie egzaminów telc podczas pandemii Covid 19.
Jako uzupełnienie obowiązujących Warunków Ogólnych i Regulaminu Egzaminacyjnego telc informujemy, że należy przestrzegać bieżących Państwowych rozporządzeń dot. organizacji egzaminów oraz imprez masowych. Zadaniem ośrodków egzaminacyjnych jest uzyskiwanie informacji o bieżącej sytuacji we własnym kraju oraz – jeśli zachodzi taka potrzeba – w Niemczech, jak i na szczeblu samorządowym, a także przestrzeganie i wdrażanie odpowiednich wytycznych.
Nadal obowiązują Warunki Ogólne telc, Regulamin Egzaminacyjny i wytyczne odnośnie przeprowadzania egzaminów. Przed egzaminem, uczestnicy muszą być wystarczająco poinformowani o działaniach koniecznych ze względu na sytuację z wirusem Covid-19. Muszą oni pisemnie wyrazić swoją zgodę na nie. Muszą też wyrazić zgodę na to, że mogą zostać wykluczeni z egzaminu, jeżeli okaże się, że mają objawy choroby.