Z przyjemnością i nieukrywaną satysfakcją informujemy, że osiągnęliśmy kolejny ważny krok w obszarze rozpoznawalności i uznawalności egzaminów The European Languages Certficates -telc w Europie a w szczególności w Polsce.

Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji od 31 maja 2023 egzaminy telc z języka polskiego znalazły się w wykazie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego wymaganą do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego w Unii Europejskiej.

Uznawalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej świadczy o jakości i randze egzaminów telc.
Jest to efekt aktywności i starań Centrali telc gGmbH w Bad Homburg, ale także wynikiem naszej wspólnej pracy na rzecz rozwoju i propagowania idei egzaminów telc w Europie.

Link do rozporządzenia: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 31.05.2023 DOT. POŚWIADCZANIA ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO