Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Krakowskiej wydało skrypty językowe telc.

Podręczniki adresowane są  do kandydatów przygotowujących się do egzaminów telc z języka angielskiego i rosyjskiego. Składają się z 11 rozdziałów zawierających wszystkie rodzaje zadań, które zawierają testy  egzaminacyjne telc z poziomów B1 i B2. Wszystkie teksty obejmują minimum leksykalne i gramatyczne, które każdy, pragnący zdać egzamin na poziomie B1/B2 powinien znać. Ze względu na różnorodność tematyki i formy ćwiczeń, podręcznik może służyć nie tylko kandydatom do egzaminu telc, ale wszystkim uczącym się języka. Każdy z rozdziałów podzielony został na część pisemną i część ustną. Taka konstrukcja skryptu pozwala dodatkowo zapoznać się użytkownikom i oswoić z formą egzaminu.

Skrypt stanowi także doskonałą pomoc w przygotowaniu się do egzaminu telc samodzielnie. Może być również  wykorzystywany podczas kursów przygotowujących do egzaminu; jest też wsparciem dla nauczycieli. Podręcznik zawiera klucz, który pozwoli samodzielnie dokonać sprawdzenia poprawności wykonanych zadań.

 Skrypty zakupić można telefonicznie 12/628 28 87 lub pod adresem o-3@pk.edu.pl