W minioną sobotę 23.09.2023 odbyło się w naszym Centrum Egzaminacyjnym telc Rzeszów, szkolenie dla licencjonowanych egzaminatorów telc z języka polskiego moduł DUAL B1/B2.
Tym samym kolejne osoby z naszej „rodziny telc Rzeszów” wieloletni egzaminatorzy jak i lektorzy, wykładowcy z nowych instytucji członkowskich uzyskali status licencjonowanych egzaminatorów telc z języka polskiego. Szkolenie to pozwoli na sprawniejszą realizację egzaminów The European Languages Certficates – telc, które przeprowadzane są często jako zwieńczenie organizowanych kursów jak i w ramach projektów Unii Europejskiej.
Jest to tym bardziej satysfakcjonujące, ponieważ liczba przeprowadzanych egzaminów telc z języka polskiego wzrasta, a ich uznawalność i ugruntowana już ranga świadczą także o jakości kształcenia języków obcych w uniwersytetach, uczelniach wyższych, szkołach językowych i instytucjach edukacyjnych.