Wszyscy studenci, chcący rozpocząć naukę na uczelni wyższej na terenie Republiki Federalnej Niemiec muszą potwierdzić znajomością języka niemieckiego odpowiednim dokumentem.
W wyniku podjętych inicjatyw i starań przez telc gGmbH Frankfurt egzaminy telc Deutsch C1 Hochschule są oficjalnie uznawane jako dokument potwierdzający znajomość języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym podjęcie studiów na terenie Niemiec. Postanowieniem Rektorów Szkół Wyższych na terenie Niemiec i decyzją Ministra Kultury egzaminy telc Deutsch C1 Hochschule są oficjalnie akredytowane. Według § 8 Ramowego Regulaminu dotyczącego niemieckich egzaminów językowych niezbędnych do studiowania w Niemieckich, Uczelniach Wyższych RO-DT powyższy egzamin certyfikujący jest takim  poświadczeniem.

Nowy regulamin ramowy jest wiążący dla wszystkich szkół wyższych w Niemczech od 02.12.2016 jako warunek dopuszczenia do studiów. Zdany egzamin i uzyskany certyfikat telc Deutsch C1 Hochschule jest tym samym dokumentem poświadczającym znajomość języka na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów na ternie Republiki Federalnej Niemiec.

http://www.telc.net/hochschulzugang