Szanowni Państwo,
chcieliśmy po raz kolejny tym razem także w formie oficjalnej przeprosić Państwa serdecznie za zaistniałą sytuację dotyczącą opóźnień w dostarczaniu dokumentów związanych z realizacją egzaminów telc, w tym min. wyników egzaminów i certyfikatów poświadczających osiągnięty przez kandydatów wynik.

Sytuacja jest dla nas niezwykle niekomfortowa ale przeprosiny otrzymujemy również ze strony Dyrekcji we Frankfurcie.

telc gGmbH Frankfurt wykorzystał sytuację i czas pandemii na wprowadzenie nowego w pełni cyfrowego systemu obsługi klientów co w założeniach miało zaowocować jeszcze szybszym i sprawniejszym funkcjonowaniem aplikacji mobilnej. Niestety proces realizacji tego zadania nie został przeprowadzony pomyślnie, zgodnie z wolą telc gGmbH. Uruchomienie nowego systemu spowodowało opóźnienia i luki we wdrażaniu i działaniu aplikacji. To na sutek tych nieprawidłowości wiele procesów jest przejściowo (co podkreśla cały czas telc Frankfurt) realizowane ręcznie. Powoduje to znaczne spowolnienie i istotne opóźnienie w dostarczaniu wyników/certyfikatów itd. Państwa reakcje dotyczące powyższego, w tym brak wyrozumiałości, irytacja, zdenerwowanie są jak najbardziej zrozumiałe dla nas.
Nasze odczucia są jeszcze bardziej spotęgowane ponieważ mamy poczucie odpowiedzialności, jaka na nas i na Państwa spoczywa. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że stoją za tym” bardzo poważne procesy logistyczny, finansowe a czasami wręcz życiowe takie jak np.: realizacja egzaminów w ramach różnego rodzaju projektów krajowych i unijnych aż po sytuacje w których brak dostarczenia przez kandydata poświadczenia znajomości języka (certyfikatu) może skutkować utratą możliwości dalszej skutecznej realizacji zamierzeń zawodowych a tym samym i życiowych.
Reasumując Państwa krytyka i zażalenia są w pełni uzasadnione, Państwa złość również.
My czujemy się podobnie i bardzo źle w związku z zaistniałą sytuacją, prosimy tylko o uwierzenie, że robimy wszystko co w naszej mocy aby jak najszybciej sfinalizować powstałe zaległości. Jest to dla nas absolutnym priorytetem, odrzucamy w naszym biurze wszelkie inne przedsięwzięcia związane ze statutową realizacją zadań i koncentrujemy się głównie na tych związanych z telc.
Zespół telc Rzeszów