Polskie uczelnie wyższe uznają egzamin telc jako wymóg dopuszczający do ubiegania się o przyjęcie na studia.

Od sierpnia 2013r. telc GmbH oferuje egzamin z języka polskiego dla osób, które chcą uzyskać poświadczenie swoich kompetencji języka ojczystego w Niemczech. W Polsce egzamin telc Język polski B1-B2 Szkoła cieszy się dużym uznaniem i jest uznawany w procesie kwalifikacyjnym w przyjęciu na studia kandydatów z zagranicy.

Również nasza uczelnia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, przeprowadza sesje egzaminacyjne telc dla zapewnienia jakości oferowanych programów studiów. Co ósmy student naszej uczelni jest cudzoziemcem. Aby zapewnić wysoki poziom językowy, wszyscy zagraniczni studenci mają obowiązek przystąpienia po ukończeniu czwartego semestru nauki języka polskiego do egzaminu telc i udokumentować w ten sposób wystarczającą znajomość języka w celu dalszego kontynuowania studiów.

Egzamin telc Język polski B1-B2 Szkoła został opracowany przy ścisłej współpracy doświadczonych twórców testów, nauczycieli języka polskiego oraz profesorów uniwersyteckich w Polsce i w Niemczech.

PrzechwytywanieEgzamin uzupełnia ofertę językową telc w zakresie istniejących już egzaminów dla kandydatów z języków angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego.