W dniach 21-23 września 2018 r odbyła się coroczna międzynarodowa konferencja nauczycieli języka angielskiego organizowana przez Stowarzyszenie nauczycieli języka angielskiego w Polsce (International Association of Teachers of English as a Foreign Language in Poland, IATEFL).

W tym roku gościny uczestnikom konferencji udzieliła Politechnika Wrocławska. Wszystkie wydarzenia miały miejsce w nowoczesnych salach na kampusie Politechniki.

Konferencja IATEFL należy do najważniejszych wydarzeń w środowisku profesjonalistów z zakresu nauczania języków obcych na wszystkich szczeblach szkolnictwa w kraju. Wydarzenie corocznie gromadzi ponad 1000 uczestników.

27 Konferencja IATEFL Poland we Wrocławiu objęła 3 dni sesji szkoleniowych, plenarnych oraz grup dyskusyjnych i prowadzonych na żywo lekcji. Program zakładał ponad 120 warsztatów na temat nowych trendów i technik w nauczaniu języków. Wśród prelegentów wystąpili specjaliści z dziedziny nauki języka angielskiego i autorzy podręczników. W czasie przerw między warsztatami uczestnicy konferencji korzystali z możliwości zapoznania się z nowościami na rynku egzaminów językowych i z najnowszymi publikacjami z dziedziny ELT (English Language Teaching) na stoiskach wydawców.

Stoisko informacyjne egzaminów telc cieszyło się ogromną popularnością oferując materiały do egzaminów oraz szansę spotkania i porozmawiania z doświadczonymi trenerami i egzaminatorami telc z Frankfurtu: panem Geofrey Tranter i panią Suzanne Vetter-M’Caw.