telc Rzeszów na konferencji językowej w Poznaniu.

16.11.2019 odbyła się konferencja Języki ODNoWA na Wydziale Filologii Angielskiej w Collegium Novum, w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, zorganizowana we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Celem konferencji było wsparcie nauczycieli języków obcych w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji językowej uczniów/studentów na wszystkich etapach edukacyjnych. Tematem konferencji była komunikacja, dobre praktyki w obszarze metodyki nauczania języków obcych i wykorzystanie metod aktywizujących na lekcji języka obcego.

Konferencja była szansą na przedstawienie oferty Centrum Egzaminacyjnego telc Rzeszów i popularyzacji egzaminów międzynarodowych telc.