Dostępne są już nowe terminy egzaminów telc organizowanych przez Centrum telc Rzeszów w 2017 roku.

Harmonogram egzaminów telc oraz terminy rejestracji poniżej.

Poziom egzaminu wg. CEF Egzamin telc Sesja
Styczeń 
2017
Sesja
Maj 
2017
Sesja
Wrzesień 
2017
A1, A2, B1, B2, C1, C2, Dual Levels Deutsch, English, Español,
Français, Italiano, Russian, Polski
27.01.2017 19.05.2017 29.09.2017
Wpłaty i rejestracja do: 16.12.2016 07.04.2017 22.08.2017

ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU telc

  • Dokonanie wpłaty na egzamin podając numer konta PeKaO S.A. II O/RZESZÓW 86124026141111000039633628 oraz nazwę egzaminu.
  • Dokonanie rejestracji w regulaminowym terminie osobiście w biurze telc Centrum przedkładając dowód wpłaty lub drogą mailową na adres: telc@wsiz.rzeszow.pl
  • Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny, z jednej osoby na drugą, z terminu na termin.
  • Po dokonaniu wpłaty i rejestracji nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
  • Informacje o wynikach można uzyskać osobiście 6 tygodni po egzaminie w biurze telc Centrum.
  • Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin 15 min. przed podaną godziną egzaminu.
  • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem.
  • Na egzamin należy obowiązkowo zabrać miękki ołówek oraz gumkę.