Dostępne są już terminy szkoleń dla egzaminatorów telc w sesji marzec 2019
http://telc.net.pl/szkolenia/terminy-szkolen/
Szkolenia dla koordynatorów i egzaminatorów telc przeznaczone są dla osób, które współpracują na stałe z Centrami i Ośrodkami egzaminacyjnymi na terenie całej Polski.

Warunki uzyskania Licencji Egzaminatora.

  • Doświadczenie dydaktyczne – minimum 450h przeprowadzonych zajęć.
  • Znajomość poziomów biegłości językowej wg CEF.
  • Znajomość  formatu danego egzaminu telc.
  • Kompetencja w języku docelowym bliska kompetencji rodzimego użytkownika danego języka.
  • Znajomość Regulaminu Egzaminacyjnego telc.
  • Licencja DUAL – wymagana ważna licencja A, B lub C.
  • Aktywny udział w szkoleniu dla egzaminatorów.