Dostępne są już terminy szkoleń dla egzaminatorów telc w sesji luty/marzec 2017.
http://telc.net.pl/szkolenia/terminy-szkolen/
Szkolenia dla koordynatorów i egzaminatorów telc przeznaczone są dla osób, które współpracują na stałe z Centrami i Ośrodkami egzaminacyjnymi na terenie całej Polski.

Warunki uzyskania Licencji Egzaminatora.

 • Doświadczenie dydaktyczne – minimum 450h przeprowadzonych zajęć.
 • Znajomość poziomów biegłości językowej wg CEF.
 • Znajomość  formatu danego egzaminu telc.
 • Kompetencja w języku docelowym bliska kompetencji rodzimego użytkownika danego języka.
 • Znajomość Regulaminu Egzaminacyjnego telc.
 • Licencja DUAL – wymagana ważna licencja A, B lub C.
 • Aktywny udział w szkoleniu dla egzaminatorów.
  Licencja                                     Informacja
  A Uczestnicy szkolenia otrzymują licencję egzaminatora A upoważniającą do przeprowadzenia egzaminów z poziomów A1 i A2. Licencja ważna jest 3 lata.
  B Uczestnicy szkolenia otrzymują licencję egzaminatora B, upoważniającą do przeprowadzania egzaminów z poziomów B1 i B2. Licencja ważna jest 3 lata.
  C Uczestnicy szkolenia otrzymują licencję egzaminatora C upoważniającą do przeprowadzania egzaminów z poziomu C. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać doświadczenie w przeprowadzaniu egzaminów telc. Licencja ważna jest 3 lata.
  DUAL Uczestnicy szkolenia otrzymują licencję egzaminatora upoważniającą do przeprowadzania egzaminów telc Dual level examinations na dowolnym poziomie egzaminów DUAL. Aby wziąć udział w szkoleniu należy posiadać ważną licencję egzaminatora telc i ukończyć on-line traning dla egzaminów dual. Licencja ważna jest 3 lata.
  Na każdym ze szkoleń obowiązuje znajomość aktualnego Regulaminu Egzaminacyjnego telc.