Po raz pierwszy Centrum Egzaminacyjne telc Rzeszów jest fundatorem nagrody głównej egzaminu językowego The European Languages Certficates telc dla finalisty VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Rosyjskiej „Пусть всегда будет солнце”, którego finał odbędzie się 17.03.2020 o godzinie 10:00 w w Zespole Szkół Sportowych w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 38.


Konkurs Piosenki Rosyjskiej organizowany jest od 2015 roku i z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, jest rozpoznawalny w środowisku szkolnym Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania kulturą narodów zamieszkujących na wschód od Bugu, popularyzacja tekstów literatury rosyjskiej oraz kształtowanie u uczniów postaw otwartości i tolerancji wobec przedstawicieli innych narodów i kultur postaw sprzyjających realizacji zasady pokojowego współistnienia i współpracy między narodami. Do konkursu mogą zgłaszać się uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podkarpackiego. Konkursowym zmaganiom co roku towarzyszy hasło „Zawsze niech będzie słońce”, a celem jest upowszechnianie wśród młodzieży szkolnej najbardziej wartościowych utworów narodów zamieszkujących na wschód od Bugu i prezentacja umiejętności wokalnych młodych wykonawców. Repertuar jest co roku bardzo zróżnicowany – od tradycyjnych pieśni rosyjskich, poprzez ballady słynnego barda rosyjskiego Bułata Okudżawy, do najnowszych hitów z list przebojów. Patronat honorowy nad konkursem przyjął Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie