Po raz kolejny Centrum Egzaminacyjne telc Rzeszów było fundatorem nagrody głównej egzaminu językowego The European Languages Certficates telc dla finalisty XII edycji Podkarpackiego Konkursu Piosenki i Wiersza Obcojęzycznego „TEEN SHOW”, którego finał odbył się 22.03.2022 w auli Zespołu Szkół nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie.

Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzacja literatury i piosenki obcojęzycznej, zainteresowanie nauką języka obcego poprzez kontakt z żywym językiem, jak również dbałość o czystość i piękno języka. Organizatorom zależy również na integracji środowisk młodzieżowych, kształtowaniu kultury muzycznej oraz rozwijaniu umiejętności wokalnych wśród młodzieży. Konkurs organizowany jest od 2005 r. Do roku 2009 była to impreza wewnątrzszkolna. W roku 2010 zasięg konkursu został rozszerzony o szkoły z terenu miasta Rzeszowa, a w roku 2011 zdecydowano się zaprosić do wspólnego śpiewania i recytowania po angielsku również szkoły z województwa podkarpackiego. Od roku 2014 konkurs zyskał obecną nazwę ponieważ oprócz języka angielskiego, wykonawcy mogli śpiewać i recytować także w językach: niemieckim, hiszpańskim, francuskim i rosyjskim.