6 lutego 2010 Centrum Języków Obcych WSIiZ zakończyło dwutygodniową sesję egzaminacyjną telc. Licencjonowani egzaminatorzy Centrum Egzaminacyjnego The European Language Certificates w Rzeszowie przeprowadzili egzaminy z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego dla blisko 800 kandydatów. Do egzaminów przystąpili studenci WSIiZ oraz urzędnicy służby cywilnej i pracownicy służb mundurowych z Rzeszowa, Przemyśla, Krosna i Tarnobrzegu.

6luty2010

Egzaminy dla pracowników służb mundurowych CJO przeprowadziło we współpracy ze Spółdzielnią Pracy „Oświata” w Rzeszowie w ramach realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.