Dostępne są już nowe terminy egzaminów The European Languages Certficates organizowanych przez Centrum Egzaminacyjne telc Rzeszów na 2024 rok.

Harmonogram egzaminów telc oraz terminy rejestracji https://telc.net.pl/egzaminy/terminy-egzaminow/

ZASADY REJESTRACJI i PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU telc

  • Zapisy na egzamin prowadzone są przez cały rok zgodnie z podanymi terminami egzaminów w tabeli powyżej.
  • Rejestracji na egzamin można dokonać drogą mailową.
  • Aby dokonać rejestracji na egzamin telc należny wnieść odpowiednią opłatę egzaminacyjną podając imię i nazwisko osoby zdającej oraz pełną nazwę egzaminu. Przesłanie danych osobowych niezbędnych do rejestracji na egzamin międzynarodowy The European Languages Certficates- telc jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.
  • Płatności za egzamin należy dokonać na numer konta: PeKaO S.A. II O/RZESZÓW 86124026141111000039633628
  • Do końca wyznaczonego terminu rejestracji, należy dostarczyć potwierdzenie dokonanego przelewu osobiście do biura telc Centrum Rzeszów lub przesłać drogą mailową na adres: telc@wsiz.edu.pl podając w treści maila numer telefonu kontaktowego.
  • Samo dokonanie wpłaty na konto nie oznacza rejestracji na egzamin.
  • Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny, z jednej osoby na drugą, z terminu na termin.
  • Po dokonaniu wpłaty i rejestracji zgodnie z Regulaminem Egzamiancyjnym telc www.telc.net/agb.html, nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.