Informujemy wszystkich zainteresowanych, że najbliższa sesja egzaminacyjna The European Languages Certficates – telc odbędzie się we wrześniu, termin wpłat i rejestracji do 22.08.2017. http://telc.net.pl/egzaminy/terminy-egzaminow

ZASADY REJESTRACJI NA EGZAMIN telc

  • Rejestracji na egzamin można dokonać osobiście lub drogą mailową.
  • Aby zarejestrować się na egzamin telc należny wnieść odpowiednią opłatę egzaminacyjną podając imię i nazwisko osoby zdającej oraz pełną nazwę egzaminu.
  • Do końca wyznaczonego terminu rejestracji, należy dostarczyć potwierdzenie dokonanego przelewu osobiście do biura telc Centrum Rzeszów lub przesłać drogą mailową na adres: telc@wsiz.rzeszow.pl podając w treści maila numer telefonu kontaktowego.
  • Samo dokonanie wpłaty na konto nie oznacza rejestracji na egzamin.
  • Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny, z jednej osoby na drugą, z terminu na termin.
  • Po dokonaniu wpłaty i rejestracji nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
  • Numer konta na które należny dokonywać wpłat: PeKaO S.A. II O/RZESZÓW 86124026141111000039633628